eat in a restaurant

nihao[hello]. qingWen[can you tell me] Zhe[here/this] you[there is] yingwen[English] Caidan[menu] ma? ZheGe[this] wo[I] Kanbudong[cannot read].
[neehow. chingWen Dser yo yingwen Tsaidan muh? DserGher war Kanboodong.]

hen Baoqian[very sorry]. women[we] meiyou[do not have]. youxie[some] you[have] tuPian[pictures].
[hen BaoChan. warmen mayyo. yoshyeah yo tooPyan.]

haoba[all right then]. Zhe[this] Shi[is] ji[chicken] ma?
[howba. Dser Shir Jee muh?]

Zhe[this] Shi[is] ya[duck]. xiang[want] changchang[have a bite] ma?
[Dser Shi yar. shyung tsungtsung muh?]

women[we] Buneng[cannot] chi[eat] Tai[too] La[hot] de[indicating an object Food is omitted].
[warmen Booneng tsir Tai Lar de.]

haode[OK]. lai[have] tiao[short for yitiao, means a] yu[fish] ma?
[howde. lai tyao yew muh?]

nimende[your] yu[fish] dou[all] you[have] yuci[fish bones], women[we] bugan[dare not] chi[eat].
[neemend yew dou yo yewTsir. warmen Boogan tsir.]

Zhe[this] Shi[is] qingjiao[green pepper] chaoRou[stirred with pork]. Zhe[this] Shi[is] xiangcong[scarllion] jianDan[fried with egg].
[Dser Shir chingjao tsaoRou. Dser Shir shyungtsong janDan.]

liang Ge[two] dou[both] buCuo[good]. buYao[do not] Fang[add] Weijing[MSG] he[and] jijing[chicken extract, with MSG in it.].
[lyungGher dou booTswar. booYao Fung Wayjing her jeejing.]

meiWenti[no problem]. qingCai[vegetables] women[we] you[have] yabai[Peking cabbage leaf], xiao baiCai[small pakchoi], wawa Cai[radish micro greens].
[mayWentee. chingTsai warmen yo yarbai, shyao baiTsai, wuhwuhTsai.]

ShiyiShi[have a try] wawa Cai[radish micro greens] ba. KanKan[see] Shi[is] shenmeYang de[what like] wawa[baby].
[ShiryeeShir wuhwuhTsai ba. KanKan Shir shunmuhYungd wuhwuh.]

mei[every] ren[person] yi[a] wan[bowl of] miFan[rice]?
[mayren yeewan meeFan?]

yi[one] wan[bowl] Jiu Gou le[would be enough]. ta[he/she] Bu chi[doesn’t eat].
[yeewan Jeo Go le. tar Boo tsir.]