emergency: in a Hospital / Clinic

Bangbangmang[help]. wo[my] Xiansheng[husband] Gangcai[just now] Hundao le[fainted].
[bungbungmung. war shyansheng gungtsai Hwendao le.]

wang[toward] Zhebian[this way] zou[walk]. ta[he] Shoushang le[injured] ma?
[wong Dserbyan dsou. tar Showshung le muh?]

wo[I] xiang[think] meiyou[not]. ta[he] you[has] gao[high] xue[blood]ya[pressure].
[war shyung mayyo. tar yo gao shwayyar.]

women[we] maShang[at once] liang[measure] xueya[blood pressure]. yiqian[before] Hundao[faint] Guo[ever] ma?
[warmen marShung lyung shwayya. yeechan Hwendao Gwar muh?]

Hundao Guo[fainted ever].
[hwendao Gwar.]

ta[he] you[has] xinZangBing[cardiopathic disease] ma?
[tar yo shinDsungBing muh?]

meiyou[no].
[mayyo.]

nimen[you] you[have] yiliao[medical] baoxian[insurance] ma?
[neemen yo yeelyao baoshyan muh?]

women[we] you[have] lvxing[travel] yiliao baoxian[medical insurance].
[warmen yo lewshing yeelyao baoshyan.]